+31(0)13-4685474

Bliksembeveiliging

Met de juiste bliksembeveiliging kunt u uw woning of bedrijfspand en de aanwezige apparatuur goed beschermen tegen bliksemschade. Dit kan heel wat ellende voorkomen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verminderde kans op (stroom)schade aan apparatuur en brand in uw woning of bedrijfspand. Daarnaast kan bliksembeveiliging eventuele zorgen wegnemen en rust geven bij angst voor onweer.

Directe en indirecte blikseminslag

Er zijn twee manieren waarop uw woning getroffen kan worden door de bliksem. Dit kan door directe of indirecte blikseminslag. Bij directe blikseminslag wordt uw eigen woning of bedrijfspand direct getroffen door de bliksem. Bij huizen in open gebieden is de kans groter dan bij huizen in bebouwd gebied.

Bij indirecte blikseminslag wordt een woning, pand of ander object in de omgeving getroffen door de bliksem. De ingeslagen bliksem zorgt dan voor een hoge piek in het stroomnetwerk. Via verschillende kabels en leidingen kan deze spanning ook bij u terechtkomen.

Waarom is bliksembeveiliging belangrijk?

Bij een directe blikseminslag in een woning of bedrijfspand kan er brand en/of schade ontstaan, bijvoorbeeld een scheur in de wand of een zwartgeblakerde muur. Daarnaast kan door zowel directe als indirecte blikseminslag spanningsgevoelige apparatuur (onherstelbaar) beschadigd raken door overspanning op de elektrische geleidende leidingen. Denk hierbij aan beschadigde elektronische apparaten zoals televisies, computers, keukenapparatuur, maar ook uw mobiele telefoon of tablet wanneer deze wordt opgeladen.

Hoe werkt bliksembeveiliging?

Schade door directe blikseminslag kan voorkomen worden middels een bliksemafleider. Met een bliksemafleider wordt stroom via gecontroleerde leidingen naar de bodem geleid.

Er kan alsnog schade ontstaan aan elektronische apparaten. Deze schade ontstaat doordat er in afzonderlijke kabels en leidingen die in het pand aanwezig zijn een te hoge spanning ontstaat. Dit wordt ook wel secundaire of indirecte bliksemschade genoemd. Deze indirecte schade kan voorkomen worden door het plaatsen van overspanningsbeveiliging zoals een overspanningsafleider.

Bliksembeveiliging op maat

Aardnet is specialist in het installeren van bliksembeveiliging volgens de Europese norm NEN-EN-IEC 62305. Elke bliksembeveiliging zal op maat worden ontworpen en aangebracht en zorgt ervoor dat de bliksem veilig naar de aarde zal worden geleid.

Uw bedrijfspand of woning kan beveiligd worden met uitwendige en inwendige bliksembeveiliging. Met uitwendige bliksembeveiliging worden massieve koperen of aluminium leidingen aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht. Hierdoor ontstaat een “kooi van Faraday”. Dit is een constructie waarbij een bliksemstroom afgevoerd kan worden naar een aardingsinstallatie, die het vervolgens de aarde in laat stromen.

Met inwendige bliksembeveiliging kunnen hoge spanning en spanningsverschillen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau middels een overspanningsafleider. Dit voorkomt schade aan elektronische apparatuur. Door het vereffenen van metalen delen ontstaan geen gevaarlijke situaties zoals ‘afslag’ en ‘overslag’ van stroom van de bliksemafleider naar andere geleidende systemen in een pand of woning. Aardnet zorgt altijd voor de best passende bliksembeveiliging in uw situatie geheel aangebracht conform de geldende norm NEN-EN-IEC 62305.

Bliksembeveiliging voor festivals en evenementen

Aardnet is een van de marktleiders in Nederland in het aanbrengen van bliksembeveiliging op grote maar ook de kleinere festivals en evenementen. Door de aanwezigheid van veel mensen moet ook de veiligheid goed geregeld zijn. Aardnet heeft specialisten in dienst die een passende bliksembeveiliging aan kunnen brengen bij deze objecten. Zo kan een evenement of festival zo veilig mogelijk georganiseerd worden.

Lees hier meer over bliksembeveiliging voor festivals.

Voorkom schade met bliksembeveiliging van Aardnet

Aardnet is gespecialiseerd in het installeren van bliksembeveiliging volgens de Europese norm NEN-EN-IEC 62305. In heel Nederland en België installeren wij bliksembeveiligingsinstallaties bij bedrijven en woonhuizen, dus ook voor particulieren. Daarnaast verzorgen wij op locatie voor vele festivals en evenementen de bliksembeveiliging.

Direct een offerte aanvragen

Veelgestelde vragen over bliksembeveiliging

Is bliksembeveiliging verplicht?

Bliksembeveiliging is niet verplicht. De juiste bliksembeveiliging zorgt ervoor dat de kans op schade en brand bij een blikseminslag verminderd wordt. 

Is bliksembeveiliging voor zonnepanelen nodig?

Zonnepanelen verhogen de kans op blikseminslag niet, maar kunnen wel beschadigd raken als gevolg van een blikseminslag. Ook schade die ontstaat kan groter zijn door de aanwezigheid van zonnepanelen. Sinds 1 januari 2018 is het aarden van zonnepanelen verplicht. Aardnet kan een risicoanalyse voor u uitvoeren om te bepalen welke vorm van bliksembeveiliging in uw situatie het beste is.

Lees hier meer over bliksembeveiliging voor zonnepanelen.

Welke beveiligingsklasse moet gehandhaafd worden?

De beveiligingsklasse die gehandhaafd moet worden verschilt per situatie. Daarom is het mogelijk dat Aardnet eerst een veiligheidsrisico-analyse voor het te beveiligen object uitvoert.

Op basis van deze analyse ontvangt u een rapport met een voorstel voor de klasse van de beveiliging die passend is bij uw bedrijfspand of woning. Er wordt gekeken naar welke klasse nodig is om de kans op bliksemschade tot een acceptabel niveau terug te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NEN-EN-IEC 62305 norm voor bliksembeveiliging. Lees hier meer over de verschillende beveiligingsklasse NEN-EN-IEC 62305.

Wat zijn de kosten van bliksembeveiliging?

De kosten van bliksembeveiliging zijn afhankelijk van een aantal factoren:

  • De beveiligingsgraad. Er zijn vier soorten beveiligingsklasse (LPL 1 t/m LPL 4), met een beveiligingsgraad van 98% bij LPL 1 en 81% bij LPL 4.
  • De constructie van het gebouw. Hierbij wordt gekeken naar de grootte van het gebouw,  de hoogte en de vorm van het dak.
  • De bodemgesteldheid. Voor bliksembeveiliging is een goede aarding nodig, niet elke bodemlaag kan stroom geleiden. Hoe dieper de benodigde bodemlaag ligt hoe hoger de kosten.