+31(0)13-4685474

Bliksembeveiliging

Met de juiste bliksembeveiliging kunt u uw woning of bedrijfspand en de aanwezige apparatuur goed beschermen tegen bliksemschade. Dit kan heel wat ellende voorkomen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een verminderde kans op (stroom)schade aan apparatuur en brand in uw woning of bedrijfspand. Daarnaast kan bliksembeveiliging eventuele zorgen wegnemen en rust geven bij angst voor onweer.

Directe en indirecte blikseminslag

Er zijn twee manieren waarop uw woning getroffen kan worden door de bliksem. Dit kan door directe of indirecte blikseminslag.

Bij directe blikseminslag wordt uw eigen woning of bedrijfspand direct getroffen door de bliksem. Bij huizen in open gebieden is de kans groter dan bij huizen in bebouwd gebied.

Bij indirecte blikseminslag wordt een woning, pand of ander object in de omgeving getroffen door de bliksem. De ingeslagen bliksem zorgt dan voor een hoge piek in het stroomnetwerk. Via verschillende kabels en leidingen kan deze spanning ook bij u terechtkomen.

Waarom is bliksembeveiliging belangrijk?

Bij een directe blikseminslag in een woning of bedrijfspand kan er brand en/of schade ontstaan, bijvoorbeeld een scheur in de wand of een zwartgeblakerde muur. Daarnaast kan door zowel directe als indirecte blikseminslag spanningsgevoelige apparatuur (onherstelbaar) beschadigd raken door overspanning op de elektrische geleidende leidingen. Denk hierbij aan beschadigde elektronische apparaten zoals televisies, computers, keukenapparatuur, maar ook uw mobiele telefoon of tablet wanneer deze wordt opgeladen.

Vormen van bliksembeveiliging

Schade door directe blikseminslag kan voorkomen worden middels een bliksemafleider. Daardoor wordt stroom via gecontroleerde leidingen naar de bodem geleid. Echter kan —door het hoge spanningsveld— in afzonderlijke kabels en leidingen die in het pand aanwezig zijn alsnog voldoende spanning en stroom ontstaan die schade kan veroorzaken aan elektronische apparaten. Men spreekt dan van secundaire - indirecte bliksemschade. Dit kan voorkomen worden door het plaatsen van overspanningsbeveiliging zoals een overspanningsafleider. Een overspanningsafleider beveiligd ook bij een indirecte blikseminslag.

Voorkom schade met bliksembeveiliging van Aardnet

Aardnet is gespecialiseerd in het installeren van bliksembeveiliging volgens de Europese norm NEN-EN-IEC 62305. In heel Nederland en België installeren wij bliksembeveiligingsinstallaties bij bedrijven en woonhuizen, dus ook voor particulieren. Daarnaast verzorgen wij op locatie voor vele festivals en evenementen de bliksembeveiliging.

Bliksembeveiliging op maat

Aardnet is specialist in het installeren van bliksembeveiliging volgens de Europese normNEN-EN-IEC 62305. Elke bliksembeveiliging zal op maat worden ontworpen en aangebracht en zorgt ervoor dat de bliksem veilig naar de aarde zal worden geleid.

Uw bedrijfspand of woning kan beveiligd worden met uitwendige en inwendige bliksembeveiliging. Met uitwendige bliksembeveiliging worden massieve koperen of aluminium leidingen aan de buitenzijde van het gebouw aangebracht. Hierdoor ontstaat een “kooi van Faraday”: dit is een constructie waarbij een bliksemstroom afgevoerd kan worden naar een aardingsinstallatie, die het vervolgens de aarde in laat stromen.

Met inwendige bliksembeveiliging kunnenhoge spanning en spanningsverschillen gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau middels een overspanningsafleider. Dit voorkomt schade aan elektronische apparatuur. Door het vereffenen van metalen delen ontstaan geen gevaarlijke situaties zoals ‘afslag’ en ‘overslag’ van stroom van debliksemafleider naar andere geleidende systemen in een pand of woning. Aardnet zorgt altijd voor de best passende bliksembeveiliging in uw situatie geheel aangebracht conform de geldende norm NEN-EN-IEC 62305.

Bliksembeveiliging voor zonnepanelen

Zonnepanelen verhogen de kans op blikseminslag niet, maar kunnen wel beschadigd raken als gevolg van een blikseminslag. Ook schade die ontstaat kan groter zijn door de aanwezigheid van zonnepanelen. Sinds 1 januari 2018 is het aarden van zonnepanelen verplicht. Aardnet kan een risicoanalyse voor u uitvoeren om te bepalen welke vorm van bliksembeveiliging in uw situatie het beste is.

Bliksembeveiliging voor festivals en evenementen

Aardnet is een van de marktleiders in Nederland in het aanbrengen van bliksembeveiliging op grote maar ook de kleinere festivals en evenementen. Door de aanwezigheid van veel mensen moet ook de veiligheid goed geregeld zijn. Bij vele organisatoren van festivals en evenementen is bliksemschade inmiddels een bekend fenomeen en bliksembeveiliging voor tribunes, tenten en/of podia een goede oplossing om de veiligheid van mens en apparatuur zo goed mogelijk te waarborgen. Aardnet heeft specialisten in dienst die een passende bliksembeveiliging aan kunnen brengen bij deze objecten om een zo veilig mogelijk evenement of festival te kunnen organiseren.

Welke beveiligingsklasse moet gehandhaafd worden?

Dit verschilt per situatie. Daarom is het mogelijk dat Aardnet eerst een veiligheidsrisico-analyse voor het te beveiligen object uitvoert. Op basis van deze analyse ontvangt u een rapport met een voorstel voor de klasse van de beveiliging die passend is bij uw bedrijfspand of woning om de kans op bliksemschade tot een acceptabel niveau terug te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de NEN-EN-IEC 62305 norm voor bliksembeveiliging. U kunt hier meer lezen over de verschillende beveiligingsklasse NEN-EN-IEC 62305.

Het risico bij onweer

Volgens Helga van Leur is onweer altijd gevaarlijk! Op haar website schrijft ze: "Onweer is altijd gevaarlijk. Zeker in het open veld. Je weet nooit wanneer de bliksem ergens inslaat. Volgens de Amerikaanse weerdienst kan er 16 km verschil zitten tussen de regen en de inslag. Dus zodra je de donder hoort, is het al gevaarlijk buiten." Het is dan ook altijd aan te raden om een veilige plek op te zoeken in een gebouw of in de auto wanneer je buiten bent en het begint te onweren. Zit er minder dan 10 seconden tussen de flits en donder, dan zit het onweer bij u in de buurt. Vermijd hoge objecten, zoals bomen of masten e.d. Ook in Nederland komen jaarlijks blikseminslagen voor, zowel in de natuur als in gebouwen. Het is dan ook belangrijk altijd voorbereid te zijn en ervoor te zorgen dat uw woning of bedrijfspand voldoende is beveiligd en zo het risico bij onweer te verminderen.

Direct een offerte aanvragen