+31(0)13-4685474

Bliksemafleider

Een bliksemafleider bevindt zich meestal op het hoogste punt van een gebouw. In het geval van blikseminslag zorgt de bliksemafleiding ervoor dat de stroom op een veilige manier naar de aardbodem wordt geleid middels de aarding van een aardpen. Met een bliksemafleider wordt voorkomen dat stroom op een alternatieve manier door het gebouw gaat. Zo wordt voorkomen dat de stroom zich een andere weg zoekt wat kan leiden tot brand of andere (stroom)schade.

Hoe werkt een bliksemafleider?

Een juist aangebrachte bliksemafleider bevindt zich op het hoogste punt (of punten) van een gebouw. Een uitstekende puntvormige uitloper zorgt voor een verhoogd elektrisch veld wat mogelijke bliksem opvangt om veilig af te laten vloeien naar de aarde. De rest van de bliksemafleider en aangesloten leidingen zijn dik genoeg om stroom veilig af te kunnen voeren. Daarbij worden de bochten zo vloeiend mogelijk gebogen en gemonteerd zodat de bliksemstroom zo min mogelijk weerstand ondervindt naar de aarde.

Hoe trekken bliksemafleiders stroom naar zich toe?

Bliksemafleiders zijn puntig en geplaatst op het dak, zodat bliksem ernaartoe wordt getrokken. Het verhoogde elektrische veld dat zich op het uiteinde van de puntvormige bliksemafleiders bevindt dient als extra aantrekkingskracht. Het overige gedeelte van de bliksemafleiders is dik genoeg om de stroom te kunnen afvoeren. Bij de plaatsing van een bliksemafleidingsinstallatie worden scherpe bochten vermeden, om te voorkomen dat de stroom in een bocht alsnog op iets anders overspringt. 

Ontstaat er met een bliksemafleidingsinstallatie nooit schade als gevolg van een blikseminslag?

Bij een blikseminslag wordt de stroom via bliksemafleiders naar de bodem geleid. Het kan echter zo zijn dat door het grote spanningsveld en voldoende stroom en spanning opgewekt wordt in draadlussen dat er alsnog schade wordt veroorzaakt aan elektronische apparaten. Men spreekt dan van inductiespanning(en) wat kan leiden tot secundaire bliksemschade. Dit kan worden voorkomen door een goed toegepaste potentiaalvereffening en overspanningsbeveiliging bij  alle binnenkomende geleidende leidingen. 

Hoe wordt een bliksemafleider geplaatst?

De bliksemafleider wordt veelal op het hoogste punt van uw woning of pand geplaatst. Alle leidingen die de stroom naar de grond afvoeren zullen met elkaar worden verbonden. Een van die leidingen wordt met de overspanningsbeveiliging in de meterkast verbonden. Dit wordt ook wel potentiaalvereffening genoemd en mag vanwege de veiligheid alleen aangebracht worden door een erkende installateur.

Bliksemafleider voor een rieten dak

Een bliksemafleider op een rieten dak biedt u extra veiligheid tegen brandschade. Daarom eisen een tal van verzekeraars een bliksemafleidersinstallatie bij een pand met rieten daken om het risico te op brandschade te beperken. De kans op blikseminslag en de gevolgen van blikseminslag zijn aspecten om rekening mee te houden. De kans op blikseminslag is bij een rieten dak niet hoger dan bij een dak met bijvoorbeeld dakpannen. Echter is er wel een grotere brandgevoeligheid bij (vooral oudere) rieten daken. Dit is ook afhankelijk van de ligging van de woning en de hoogte van het dak. Desalniettemin zal de plaatsing van een bliksemafleider op een rieten dak de kans op brand door blikseminslag tot het minimum beperken.
Voor een vrijblijvend advies, passend bij uw specifieke situatie, kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Bliksemafleider plaatsen bij een woonhuis

Vooral in de zomer zijn er regelmatig heftige onweersbuien die met regelmaat schade aan woonhuizen veroorzaakt. U heeft natuurlijk liever niet dat uw woonhuis en kostbare bezittingen schade oploopt vanwege onweer. Een bliksemafleider van Aardnet heeft als hoogste prioriteit om mens en dier te beschermen. Daarnaast kan alleen al de aanwezigheid van een bliksemafleider u een gerust en zeker gevoel geven tijdens heftige onweersbuien.

Bliksemafleider plaatsen woonhuis

NEN-EN-IEC 62305 Bliksembeveiligingsklasse 

Sinds 1 januari 2009 is in Nederland de NEN-EN-IEC 62305 voor bliksembeveiliging van kracht, met voor Nederland de aanvullende NPR 1014. De norm verving de NEN 1014. Door middel van de nummering I t/m IV wordt de beveiligingsklasse aangegeven. Hierbij is het laagste nummer het meest geavanceerd. Aardnet voldoet aan alle eisen om bliksembeveiliging in alle beveiligingsklassen te kunnen leveren en installeren volgens de NEN-EN-IEC 62305 normen en de Nederlandse aanvulling de NPR 1014.

Risico-analyse
Om te kunnen bepalen welke beveiligingsklasse gehanteerd dient te worden zal er voor het maken van een ontwerp een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld dienen te worden. Aardnet kan dit compleet voor u verzorgen. Hieruit volgt een heldere rapportage die inzichtelijk maakt welke maatregelen getroffen dienen te worden om het risico tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Wat kost een bliksemafleider?

De kosten voor een bliksemafleider zijn erg afhankelijk van de situatie. Denk hierbij aan de hoogte van het pand, het soort dak, de grootte van het pand en de gebruiksfunctie van het pand. Met die kennis kan een inschatting gemaakt worden wat nodig is om een bliksemafleider correct te installeren.

Wilt u uw woonhuis of pand veiliger maken door middel van een bliksemafleider? Neem dan even contact met ons op. Wij kunnen dan geheel vrijblijvend een reële inschatting maken van de kosten voor het plaatsen van bliksemafleiding op uw dak.

Vraag nu een offerte aan