+31(0)13-4685474

Informatie

Vindt hier alle nuttige informatie m.b.t. de kwaliteit en certificeringen van Aardnet. Onze expertise en vakmanschap zorgen voor een constante kwaliteit bij alle installaties die Aardnet uitvoert.

>> Lees meer over Kwaliteit en Certificeringen van Aardnet

Informatie over bliksembeveiliging

Hoe werkt bliksembeveiliging? Wilt u meer weten over bliksemafleiders en hoe deze brand of (stroom)schade voorkomen?

>> Lees meer over Bliksemafleiding en Bliksemafleiders

NEN-norm bliksembeveiliging

Voor bliksembeveiliging  wordt in Nederland de Europese NEN-EN-IEC 62305 beveiligingsklasse gehanteerd. Uiteraard werkt Aardnet volledig volgens deze norm en selecteren we de bliksembeveiligingsklasse deskundig.

>> Lees meer over NEN-EN-IEC 62305