+31(0)13-4685474

Informatie

Kwaliteit en certificeringen

Vindt hier alle nuttige informatie m.b.t. de kwaliteit en certificeringen van Aardnet. Onze expertise en vakmanschap zorgen voor een constante kwaliteit bij alle installaties die Aardnet uitvoert.

>> Lees meer over Kwaliteit en Certificeringen van Aardnet

Informatie over bliksembeveiliging

Hoe werkt bliksembeveiliging? Wilt u meer weten over bliksemafleiders en hoe deze brand of (stroom)schade voorkomen?

>> Lees meer over Bliksemafleiding en Bliksemafleiders

NEN-norm bliksembeveiliging

Voor bliksembeveiliging  wordt in Nederland de Europese NEN-EN-IEC 62305 beveiligingsklasse gehanteerd. Uiteraard werkt Aardnet volledig volgens deze norm en selecteren we de bliksembeveiligingsklasse deskundig.

>> Lees meer over NEN-EN-IEC 62305