+31(0)13-4685474

Potentiaalvereffening

Een potentiaalvereffening is erg belangrijk voor de veiligheid. Een potentiaalvereffening kan verschillen in spanning (potentiaal) neutraliseren (vereffenen).

Waarom een potentiaalvereffening?

Een blikseminslag levert een extreem hoge spanning en stroom op. Een pand kan rechtstreeks geraakt worden door een directe blikseminslag. Maar overspanning kan ook ontstaan door een blikseminslag in de directe omgeving. De bliksemstroom komt dan binnen via inkomende leidingen, zoals elektriciteitskabels en de waterleiding.

Bij een dergelijke blikseminslag komen het pand en de elektrische installatie onder hoge spanningen te staan. Er ontstaat met name gevaar als delen van de installatie onder een verschillende spanning komen te staan. Een potentiaalvereffening neutraliseert deze spanningsverschillen en voorkomt gevaarlijke situaties.

De werking van een potentiaalvereffening

Om spanningsverschillen te voorkomen, koppelt de potentiaalvereffening alle onderdelen van een gebouw die stroom kunnen geleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waterleiding, cv-leidingen, trappen en kabelgoten. Tussen deze delen worden geleidende verbindingen geplaatst. Vervolgens worden alle delen via een potentiaalvereffeningsrail aangesloten op de veiligheidsaarding. De potentiaalvereffening wordt ook aangesloten op de uitwendige bliksemafleiderinstallatie als die aanwezig is.

Potentiaalvereffening bij actieve geleiders

Actieve geleiders, zoals data- en besturingskabels, kunnen niet rechtstreeks met de aarde verbonden worden zonder functieverlies. Dit betekent dat zij niet aan elkaar en aan de potentiaalvereffening kunnen worden gekoppeld. Voor deze leidingen gebruiken we dan ook een overspanningsbeveiliging. Hierdoor koppelen de leidingen alleen bij hoge spanningen met elkaar en met de potentiaalvereffening.De overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening zorgen er samen voor dat alle apparatuur goed beschermd is tegen bliksemschade en overspanning.

Vraag nu een offerte aan