+31(0)13-4685474

Potentiaalvereffening

Potentiaalvereffening kan verschillen in spanning neutraliseren (vereffenen) en is erg belangrijk voor de veiligheid. Het zorgt ervoor dat alle metalen voorwerpen in een ruimte of huis hetzelfde elektrische potentiaal krijgen. Hierdoor ontstaat er geen elektrische spanning meer tussen de geaarde voorwerpen. 

Waarom een potentiaalvereffening?

Blikseminslag levert extreem hoge spanning en stroom op. Een pand of woning kan geraakt worden door zowel directe als indirecte blikseminslag. Indirecte blikseminslag komt binnen via inkomende leidingen zoals elektriciteitskabels en waterleidingen. 

Bij een dergelijke blikseminslag komen het pand en de elektrische installatie onder hoge spanningen te staan. Er ontstaat met name gevaar als delen van de installatie onder verschillende spanning komen te staan. Een potentiaalvereffening neutraliseert deze spanningsverschillen en voorkomt gevaarlijke situaties.

De werking van een potentiaalvereffening

Om spanningsverschillen te voorkomen, koppelt de potentiaalvereffening alle onderdelen van een gebouw die stroom kunnen geleiden aan elkaar. Denk hierbij aan de waterleiding, cv-leidingen, trappen en kabelgoten. 

Tussen deze delen worden geleidende verbindingen geplaatst. De delen worden vervolgens via een potentiaalvereffeningsrail aangesloten op de veiligheidsaarding. Mocht er een uitwendige bliksemafleiderinstallatie aanwezig zijn, dan wordt de potentiaalvereffening hier ook op aangesloten.

Potentiaalvereffening bij actieve geleiders

Actieve geleiders, zoals data- en besturingskabels, kunnen niet rechtstreeks met de aarde verbonden worden zonder functieverlies. Dit betekent dat zij niet aan elkaar en aan de potentiaalvereffening kunnen worden gekoppeld. 

Voor deze leidingen gebruiken we een overspanningsbeveiliging. Hierdoor koppelen de leidingen alleen bij hoge spanningen met elkaar en met de potentiaalvereffening. De overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening zorgen er samen voor dat alle apparatuur goed beschermd is bij een blikseminslag of overspanning.

Vraag nu een offerte aan